death maradona

The thylacine (pleistocene-1936)

death extinctanimalpixels
mauritius2015 death thepastisastrangeplace
celebs death
lyckle graveyard young death
spider death rijksakademie bert rouzbeh 2018
death toys bee bookofourhouse2020
luka suisse2020 egyptian death
cat mouse suisse2020 death food
death eliascanetti text textmarker
What is death? Death is the permanent, irreversible cessation of all biological functions that sustain a living organism. Brain death is sometimes used as a legal definition of death. The remains of a previously living organism normally begin to decompose shortly after death. Death is an inevitable, universal process that eventually occurs in all living organisms. Death is generally applied to whole organisms; the similar process seen in individual components of a living organism, such as cells or tissues, is necrosis. Something that is not considered a living organism, such as a virus, can be physically destroyed but is not said to die. As of the early 21st century, over 150,000 humans die each day. Many cultures and religions have the idea of an afterlife, and also hold the idea of judgement of good and bad deeds (Heaven, Hell, Karma). One of the challenges in defining death is in distinguishing it from life. As a point in time, death would seem to refer to the moment at which life ends. Determining when death has occurred is difficult, as cessation of life functions is often not simultaneous across organ systems. Such determination, therefore, requires drawing precise conceptual boundaries between life and death. This is difficult, due to there being little consensus on how to define life. It is possible to define life in terms of consciousness. When consciousness ceases, a living organism can be said to have died. One of the flaws in this approach is that there are many organisms that are alive but probably not conscious (for example, single-celled organisms). Another problem is in defining consciousness, which has many different definitions given by modern scientists, psychologists and philosophers. Additionally, many religious traditions, including Abrahamic and Dharmic traditions, hold that death does not (or may not) entail the end of consciousness. In certain cultures, death is more of a process than a single event. It implies a slow shift from one spiritual state to another. - Wikipedia
death wikipedia
death blind
  • Bres magazine, March 1988

Sky burial is a funeral practice in which a human corpse is placed on a mountaintop to decompose while exposed to the elements or to be eaten by scavenging animals, especially carrion birds.

For Tibetan Buddhists, sky burial and cremation are templates of instructional teaching on the impermanence of life. Jhator is considered an act of generosity on the part of the deceased, since the deceased and his/her surviving relatives are providing food to sustain living beings.

death tibetian
The world existed before I was born, the world will exist after I die.
text death
Maurice van Es (1984-2016) Maurice van Es (1984-2017) Maurice van Es (1984-2018) Maurice van Es (1984-2019) Maurice van Es (1984-2020) Maurice van Es (1984-2021) Maurice van Es (1984-2022) Maurice van Es (1984-2023) Maurice van Es (1984-2024) Maurice van Es (1984-2025) Maurice van Es (1984-2026) Maurice van Es (1984-2027) Maurice van Es (1984-2028) Maurice van Es (1984-2029) Maurice van Es (1984-2030) Maurice van Es (1984-2031) Maurice van Es (1984-2032) Maurice van Es (1984-2033) Maurice van Es (1984-2034) Maurice van Es (1984-2035) Maurice van Es (1984-2036) Maurice van Es (1984-2037) Maurice van Es (1984-2038) Maurice van Es (1984-2039) Maurice van Es (1984-2040) Maurice van Es (1984-2041) Maurice van Es (1984-2042) Maurice van Es (1984-2043) Maurice van Es (1984-2044) Maurice van Es (1984-2045) Maurice van Es (1984-2046) Maurice van Es (1984-2047) Maurice van Es (1984-2048) Maurice van Es (1984-2049) Maurice van Es (1984-2050) Maurice van Es (1984-2051) Maurice van Es (1984-2052) Maurice van Es (1984-2053) Maurice van Es (1984-2054) Maurice van Es (1984-2055) Maurice van Es (1984-2056) Maurice van Es (1984-2057) Maurice van Es (1984-2058) Maurice van Es (1984-2059) Maurice van Es (1984-2060) Maurice van Es (1984-2061) Maurice van Es (1984-2062) Maurice van Es (1984-2063) Maurice van Es (1984-2064) Maurice van Es (1984-2065) Maurice van Es (1984-2066) Maurice van Es (1984-2067) Maurice van Es (1984-2068) Maurice van Es (1984-2069) Maurice van Es (1984-2070) Maurice van Es (1984-2071) Maurice van Es (1984-2072) Maurice van Es (1984-2073) Maurice van Es (1984-2074) Maurice van Es (1984-2075) Maurice van Es (1984-2076) Maurice van Es (1984-2077) Maurice van Es (1984-2078) Maurice van Es (1984-2079) Maurice van Es (1984-2080) Maurice van Es (1984-2081) Maurice van Es (1984-2082) Maurice van Es (1984-2083) Maurice van Es (1984-2084) Maurice van Es (1984-2085) Maurice van Es (1984-2086) Maurice van Es (1984-2087) Maurice van Es (1984-2088) Maurice van Es (1984-2089) Maurice van Es (1984-2090) Maurice van Es (1984-2091) Maurice van Es (1984-2092) Maurice van Es (1984-2093)
possibleyearsofdeath death
Average life span animals in human years Bat 24 years Bear 40 years Beaver 20 years Sheep 15 years Tiger 22 years Rabbit 9 years Pigeon 11 years Mouse 4 years Grizzly bear 32 years Goat 15 years Donkey 45 years Crocodile 45 years Hippopotamus 45 years Giant Tortoise 152 years Horse 40 years Fox 14 years Chipmunk 12 years Swan 10-12 years Ox 20 years Parrot 80 years Seal 20 years Wolf 18 years Squirrel 16 years Mouse 4 years Kangaroo 9 years Polar bear 20 years Lion 35 years Leopard 17 years Lobster 15 years Ant (Worker) half year Galapagos Land Tortoise 193 years Alligator 68 years Gorilla 20 years Chimpanzee 40 years
text death possibleyearsofdeath
horse filmprojection death
robot thankyou death
Noch de zon, noch de dood, kunnen wij recht in de ogen kijken. De doden voeden zich met oordelen, de levenden met liefde. De belofte van onsterfelijkheid is voldoende om een religie op poten te zetten. Louter het bevel te doden is voldoende om driekwart van de mensheid uit te roeien. Wat willen de mensen? Leven of sterven? Ze willen leven en doden, en zolang ze dat willen, zullen ze genoegen moeten nemen met de verschillende beloften van onsterfelijkheid. Hij hield van de wind en liet zich verbranden, hij wilde wel eens helemaal door de wind gedragen worden. Hij is liever gestorven dan dood, zo belangrijk is wat dit betreft elke nuance. Voor levende historici ben ik bang, als ze dood zijn, lees ik ze graag. Zijn laatste wens: Hij wil nog eenmaal niezen. Wij zijn ernstiger dan dieren, wat weten zij van de dood! Het vermetelste van het leven is dat het de dood haat, en verachtelijk en wanhopig zijn de religies die die haat uitwissen. Hoeveel mensen zullen het nog de moeite waard vinden om te leven zodra er niet meer gestorven wordt. De etnologie, de bestudering van de 'eenvoudige' volken, is de weemoedigste wetenschap die er bestaat. Hoe nauwgezet en precies, hoe streng en met hoeveel inspanning hebben volken niet aan hun oude tradities vastgehouden, en toch zijn ze uitgestorven. Sterven zou gemakkelijker zijn als er helemaal niets van je overbleef, geen herinneringen in iemand anders, geen naam, geen laatste wil, en geen lijk. Men treurt om de doden. Hoeveel te meer zou men moeten treuren om hen die nog moeten sterven! Ik heb het zo moeilijk, ik leef graag. Mij dwingt niemand om in leven te blijven. Daarom houd ik zo van het leven. Het is waar, de lateren, bij wie de dood verboden zal zijn, zullen die ene zeer grote spanning niet meer kennen, en zij zullen ons benijden om iets wat wij met vreugde zouden hebben opgegeven. Als de kippen de held in stukken pikken. Ten opzichte van de dieren is iedereen een nazi. Mijn haat jegens de dood veronderstelt dat ik mij voortdurend van hem bewust ben; ik begrijp niet hoe ik zo kan leven. Voor sommigen is de dood een zee, voor anderen is hij zo hard als een rots. Toen de beroemde journalist stierf, bevonden zich in zijn nalatenschap twaalf kisten met hoofdartikelen voor de komende tachtig jaar. Als de zee vergiftigd was, en al het andere water ook, en als de mensen elke aanraking moesten vermijden omdat dat dodelijk zou zijn, dan, maar alleen dan zouden we ons werkelijk kunnen voorstellen wat het betekent om vandaag in deze wereld te leven. Adam wurgt God, Eva kijkt toe. Uit Elias Canetti's Boek tegen de Dood, 2014, Privé Domein. Geschreven tussen 1942 en 1994, het jaar dat hij zelf stierf.
eliascanetti text death
death cartoon picturebookpages
Iemand die zijn levenswerk op zijn dertigste heeft volbracht en vervolgens honderd jaar oud wordt. Hij heeft de tijd om zijn roem, zijn vergetelheid en zijn herontdekking mee te maken. Wie zou wie vermoorden als het altijd en gegarandeerd geheim zou blijven? Zijn zelfverheerlijking, zijn graf. Wie echt zou weten wat de mensen met elkaar verbindt, zou in staat zijn hen van de dood te redden. Het raadsel van het leven is een maatschappelijk raadsel. Niemand is het op het spoor. Een gezicht dat uit louter doden is samengesteld. De laatste gedachte van een stervende hebben invloed op zijn volgende wedergeboorte. Ik heb een bibliotheek voor ruim 300 jaar aangelegd, en alles wat ik nu nog nodig heb zijn die jaren. Een samenleving waarin de doden plotseling verdwijnen, maar men weet niet dat ze dood zijn, er is geen dood, er is geen woord voor, ze hebben er vrede mee. In elke generatie sterft er nog maar één iemand, als afschrikking. De hartslag van al diegenen die te vroeg zijn gestorven: zo, net als bij hen allemaal, slaat zijn eigen hart in de nacht. Sinds zij dood is, wendt hij zijn hoofd af van elke bloemknop. Een slaaphemd waaruit je nooit meer wakker wordt. We weten nooit van tevoren wat het kostbaarste zou zijn van wat er overblijft, en misschien zal iemand een paar afgetrapte schoenen van jou aan zijn lippen drukken terwijl al je papieren allang zijn verbrand. Kierkegaards vader was bij zijn geboorte 57, zijn moeder 45. Zelf stierf hij op zijn 42ste. De vrolijke zelfmoordenaar, die zich daar al dertig jaar van tevoren op verheugt. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de doden in het algemeen en onze eigen doden, die we goed hebben gekend. Dat drukt precies het verschil uit tussen massa en individuen. Uit Elias Canetti's Boek tegen de Dood, 2014, Privé Domein. Geschreven tussen 1942 en 1994, het jaar dat hij zelf stierf.
death eliascanetti text

Funerary bed in the form of the sacred cow, from the Tomb of Tutankhamun (c.1370-52 BC) New Kingdom, c.1336-1327 BC (gilded & stuccoed wood)

“The cow goddess Mehit-Weret stands tall on the third bed, with the sun disc held between her horns. As the goddess of creation and the floods, two concepts which lay at the heart of Ancient Egyptian beliefs, her skin represents the starry sky with its patchwork appearance owing to trefoils of blue paste. She is also connected to rebirth and resurrection, thanks to her eyes, which are shaped like wedjats, the eyes of Horus.”

bed egyptian death
death
fire death

Mummy holder of a cat, 500 b.Chr.-300 a.Chr.

cat death egyptian
murder weapon death

Het klimaat van geweld in Japan bereikte in oktober 1960 een hoogtepunt met de moord op Inejiro Asanuma, voorzitter van de Japanse Socialistische Partij, tijdens een openbaar debat tussen de drie grootste Japanse politieke partijen in de Hibiya-hal te Tokyo. Hier steekt de 17-jarige dader, de ultrarechtse student Otoya Yamagutsji, voor de derde maal toe.

De dood was vorige week in Japan hoofdrolspeler in een televisiedrama. Onder het oog van de TV-camera’s waren vrijwel alle Japanse toppolitici bijeen op hetzelfde podium in de Hibiya-hal te Tokyo. De conservatieve premier Hayato Ikeda was er, de leider van de sociaal democraten Suejiro Nisjio en ook de voorzitter van de Socialistische Partij, Inejiro Asanuma. Ze waren bijeengekomen om in het openbaar te debatteren en daarmee de campagne te openen voor de verkiezingen van volgende maand.
De eerste spreker was de logge Asanuma, die zich even voor drie uur ’s middags op het spreekgestoelte hees en met zware, schorre stem de aanval inzette op het veelbesproken veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten. Activisten van een door de nazis geïnspireerde groep die zich de Partij van de Grote Japanse Patriotten noemen overspoelden de hal met pamfletten en schreeuwden: 'Rot op, communist' en 'Banzai de Verenigde Staten'. Asanuma negeerde hen. Terwijl hij sprak, sprong plotseling een jonge man op het podium. Hij droeg laarzen, een zwart studentenuniform met hoge kraag en een dik jasje. Hij omklemde een lichtgebogen zwaard met een bajonetachtig blad, ongeveer 30 cm lang. Toen Asanuma de op hem toe springende jongeman in het oog kreeg, hief hij zijn linkerhand op, in een zegenend gebaar bijna. Toen hij zijn hoofd omdraaide en het zwaard zag, gingen zijn ogen wijd open en zakte zijn mond open van afschuw. Terwijl hij het zwaard in samoerai-stijl met twee handen vasthield, ramde de jongeman als een rugby speler op Asanuma in en dreef het blad diep in diens kolossale lichaam. Het wapen doorboorde de onderbuik en de lever. Door de dreunende botsing vlogen Asanumas aantekeningen door de lucht en verloor de student zijn bril. Als in een macabere dans vielen de stervende politicus en zijn jeugdige moordenaar vervolgens uiteen. De attente TV-camera legde het vast. Asanuma struikelde, zijn grote gezicht in doodsstrijd vertrokken. De jongeman draaide zich bliksemsnel om, greep het zwaard wat beter vast en dreef het opnieuw in Asanumas linkerzijde. Terwijl ontzette omstaanders de moordenaar vastgrepen, wankelde Asanuma en zakte vervolgens ineen. In allerijl werd hij in een politiewagen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd, maar bij aankomst bleek hij reeds overleden.
De ironie wil dat Asanuma zelf in grote mate verantwoordelijk was voor de sfeer van geweld die de Japanse politiek de laatste tijd kenmerkt. Asanuma was een ophitser die nooit moe werd Rood-China op te hemelen of de Verenigde Staten 'de gemeenschappelijke vijand van China en Japan' te noemen. Hij was het die de slange dansdemonstraties organiseerde die afgelopen juni president Eisenhowers bezoek aan Japan verhinderden. Sindsdien pleegden fanatici moordaanslagen op oud-premier Nobusuke Kisji en op de socialist Jotaro Kawakami. Dit weerhield de socialisten er niet van nieuwe gewelddadige demonstraties op touw te zetten. Met de kreet 'Weg met lkeda' vielen linkse studenten van de 'Zengakuren' de politie barricades bij het parlementsgebouw aan en begonnen hun rituele slangedans voor het officiële verblijf van de premier.
Op het hoofdbureau van politie maakte de moordenaar zich bedaard bekend als Otoya Yamagutsji, zeventien jaar oud. Hij vertelde de rechercheurs dat het hem alleen maar speet dat hij behalve Asanuma niet ook de communist Sanzo Nosaka had gedood en de voorzitter van de Japanse onderwijzersunie, Takesji Kobayasji. Dat was namelijk zijn plan geweest. Het zwaard, zo legde hij uit, was een 'wakizasji'. het wapen dat door de samoerai werd gevoerd tot 1876, toen de regering het dragen ervan verbood. Hij had het een week tevoren gevonden op de bodem van zijn vaders kast. De vader van de moordenaar, kolonel Sjimpei Yamagutsji, nam ontslag uit het leger, maar verdedigde zijn zoon met de woorden: 'Een rechts radicaal is beter dan een links radicaal.' Bin Akao, de leider van de Partij van de Grote Japanse Patriotten en een groot vereerder van Hitler, prees de jonge Yamagutsji als 'een toonbeeld van Japanse deugd' en noemde Asanuma's dood een 'door de hemel gezonden straf'. Honderden rouwenden brandden wierook voor een schrijn die was opgesteld op de binnenplaats van Asanuma's woning in Tokyo, en de socialisten hopen openlijk dat deze moord hun bij de verkiezingen stemmen zal opleveren. Ondanks alle voordelen van een democratische regering, het laagste percentage analfabeten in Azië en de snelstgroeiende economie ter wereld lijkt Japan vaak nog een natie die met één been in een verleden vol fanatisme staat. De belangrijkste zorg van verantwoordelijke Japanners is dat de moord op Asanuma slechts de eerste zal blijken in een nieuwe golf van politieke moorden in een land waar politieke aanslagen voor de oorlog bijna een traditie waren.

(Uit 'Time' van 24 oktober 1960)

murder death weapon
death graveyard
murder group death
death eliascanetti text textmarker
death thesea rocks eliascanetti